Ydelser


Strukturelt design af bygninger

Udvikling af designløsninger i form af enten implementering af en fuld designcyklus eller deltagelse i et af stadierne ved udarbejdelse af designdokumentation (præ-design værker, generel design, detaljeret design, forberedelse af produktionstegninger af punktelementer).


3D modellering

3D modellering og strukturelle design ved hjælp af software Tekla Structures.


Consulting

Tilrådighedsstillelse af konsulenttjenester, til at vælge de mest fornuftige strukturelle koncepter for alle typer af konstruktioner (ekspertvurdering).