Meie teenused


Hoone tarindite projekteerimine

Projektilahenduste loomine nii täisteenusena kui ka osalemine projektidokumentatsiooni koostamise etapis (eelprojekti staadium, põhiprojekt, tööprojekt, elementide tootmisjooniste koostamine).


3D modelleerimine

Tarindite 3D modelleerimine ja projekteerimine programmis Tekla Structures.


Konsultatsioonid

Nõustamine optimaalse tarindilahenduse valikul mistahes ehitistele (eksperthinnang).