Bürookompleks Veerenni 24

Bürookompleks Veerenni 24
Project data
Location Таллинн, Эстония
Area 13 000 m²
Klient Nordecon AS, AS KAWE
Status Здание готово

Grey Gecko projektimeeskond osales monteeritud raudbetooni ja raudbetoonosade tootmise tööprojekti koostamises.

Projekt koosnes seitsmekorruselisest büroohoonest maa-aluse parklaga. Töövõtt eeldas projekteeritavate tarindite ekspertiisi ja monteeritavate raudbetoontarindite tootmisjooniste koostamist.

Eksperthinnangu läbiviimise käigus oli modelleeritud hoonealune pinnas ning 3-mõõtmeline arvestusmudel, mis lubas vaadata üle olemasolevad projekteeritava vaivundamendi lahendused.  Meie meeskonna poolt teostatud arvestuste põhjal oli projekteeritud vaivundament, mis oli optimaalsem oma tehniliste näitajate poolest ning oli esialgselt planeeritust 30% võrra odavam. 

Tihedas koostöös ehitustööde juhtide, raudbetoontootja spetsialistide ja ehitustööde tellija vahel olid leitud tõhusad ja läbimõeldud lahendused, mis lubasid rakendada antud projektis eksponeeritud betoonpindasid, säilitades sama kõrge kvaliteedi ning arvestades kõiki projekteeritava tarindi iseärasusi ilma ehitatava konstruktsiooni kallinemiseta.