Mitmekorruseline elamukompleks «Scarlet Sales»

Mitmekorruseline elamukompleks «Scarlet Sales»
Project data
Location Октябрьский проспект, дом 117, г. Киров, Россия
Area 105 000 m²
Klient Kirovsky SSK
Status Здание готово

30-korruselise elamukompleksi Scarlet Sales üldkõrgus on 97,5 meetrit.  Kompleksi projekt sisaldab kolme sektsiooniga 22-27-korruselist elamuhoonet; stülobaadi maapealne osa – üldkasutatavad ruumid: kontoriruumid, kauplused ja meelelahutuskeskus; stülobaadi poolmaa-alune ja maa-alune osa – autoparklad.

Hoonel on monteeritud ja monoliitne raudbetoonkarkass. Projekteerimisel kasutati kandetarindit terviklikest põiktaladest ja postidest koos trepikoja jäikusdiafragmadega, mis lubas täita erinõuded tarindielementide läbipaine osas ning kasutada eelpingestamata raudbetoonelemente vastavalt tootjatehase soovile.

Vundament: monoliitne raudbetoonplaat paksus 1500mm.

Postid ja talad: monteeritavad raudbetoon; jäikusdiafragmid: raudbetoon ja monoliit; vahelaed eelpingestatud õõnespaneelidest; raudbetoonist välisseinapaneelid; trepid ja raudbetoon podestid.

 Tarindi staatilised ja dünaamilised näitajad olid arvutatud arvutuskompleksis SCAD. Posti alumise järgu ühendamisel vundamentiplaadiga kasutati Peikko kinnitussüsteemi HPKM ankurdusega. Kogu posti langev koormus kantakse posti talla kaudu edasi vundamendis olevatele ankurduspoltidele.  Ühekordsete siseseinapaneelide vertikaalseks omavaheliseks ühendamiseks kasutati Peikko painduvaid PVL ühendusi.

Raudbetoontarindite projekteerimine toimus BIM protsesside abil, kus arvestati tootmisjooniste edastamise ajagraafikut tehasesse ning valmis raudbetoonelementide monteerimist ehitusplatsil.