Mitmekorruseline elamukompleks Kv Elitseglaren

Mitmekorruseline elamukompleks Kv Elitseglaren
Project data
Location Линчепинг, Швеция
Area 42 000 m²
Klient NCC Sverige AB, AS BMGS
Status Идет строительство

Projekt koosnes 15 trepikojast ja kolmest erinevast 3-11-korruselisest elamust, milles oli kokku umbes 370 korterit. Hooned on ühendatud maa-aluse parklaga.

Projekt on kõrge energiatõhususega ning sellele väljastatakse keskkonnasertifikaat.

Hoone tarind: raudbetoonkarkass (ühekordsed sise- ja raudbetoonist 3-kihilised välisseinapaneelid SW, postid ja talad) vahelaed eelpingestatud õõnespaneelidest, kinnitussüsteemiga konsoolrõdudpodestid ja komposiitvahelaed filigree.

Projekteerimise algetapil teostati hoone tarindi analüüs ning koostati tehniline ja majanduslik hinnang. Selle tulemusena parkla maa-aluses osas asendati ümarsambad ristkülik-ristlõikega sammastega, mis vähendas tootmise maksumust ja kiirendas tarindi monteerimist.

Tänu 3D BIM-modelleerimisele õnnestus edukalt koordineerida kõiki projekteerimisprotsessi osapooli selliselt, et vältida vigu ja viivitusi valitud lahenduste kooskõlastamisel. Näiteks keeruliste vee-, ventilatsiooni- ja elektrikommunikatsioonide ehitus maa-alusel korrusel nõudis minimaalset ajakulu ning tarindite keerukus ei mõjutanud projekteerimistähtaegu ja toodete monteerimine oli teostatud õigeaegselt.