Om företag

Företaget bildades under 2011 med hjälp av kapital från Estland. Utveckling av bostäder och industribyggnader utgör mittpunkten av vårt designföretags aktiviteter. Under åren som har gått har vi fått betydande erfarenhet vad gäller design av hyreshus, kontorsbyggnader, köpcenter, förskolor och andra byggnationer av förstärkt betong, metall och hybridkonstruktioner.

Det är väldigt viktigt att du väljer rätt designföretag när du ska konstruera någon av de ovan nämnda byggnationerna. Orimliga designlösningar och felaktiga beslut vad gäller material och konstruktionslösningar kan komma att kosta mycket tid och pengar under konstruktionen. Då vi har lång erfartenhet av medverkan i olika projekt i Europa (Estland, Sverige, Ryssland och Norge) kan vi erbjuda de bästa lösningarna för ditt projekt. vilket kommer spara dig både tid och pengar.

I vårt företag använder vi oss av tredimensionell BIM-design i Tekla Structures programvara. Detta gör att vi kan utveckla detaljerade planritningar för flerplansbyggnader med komplicerad arkitektur och planlösning. Användning av 3D-modeller och avancerade datorprogram gör det möjligt att ta fram rätt material och planlösningar för ditt projekt utan att för den skull använda onödigt mycket material.

Våra kunder inkluderar ledande företag inom konstruktionslösningar, tillverkare av armerade betongdelar och ledande byggföretag i Estland och Sverige.

Vi har varit delaktiga i mer än 100 projekt. Nedan följer större projekt som Grey har varit delaktiga i.

about-us