Kontorsbyggnader Veerenni 24

Kontorsbyggnader Veerenni 24
Data
Plats Таллинн, Эстония
Område 13 000 m²
kund Nordecon AS, AS KAWE
statusar Здание готово

Designers från Grey Gecko deltog i det grundläggade deisgnarbetet för de förgjutna armerade betongkonstruktionerna och i tillverkningen av  took part in the preparation of the detailed design of precast reinforced concrete and the production of reinforced concrete items.

Projektet bestod av en sju våningar hög konstorsbyggnad med ett underjordiskt parkeringshus. Det arbete vi kontrakterades för inkluderade även utvärdering av uppritade konstruktioner och förberedelsen av produktionsritningar för förgjutna förstärkta betongkonstruktioner.

Under expertens överinseende byggdes en modell av fundamentet, för att visa på vilket material som användes, och en 3D-modell togs fram för att flera olika alternativ för fundamentet skulle kunna utvärderas. Utifrån de beräkningar som togs fram, kunde en pålgrund, som visade sig bli 30% mer kostnadseffektiv än originaldesignen, baserat på prestanda, tas fram.

Genom att arbeta tillsammans med byggledare, specialister inom produktion av förstärkta betongkonstruktioner och med våra kunder, blev det möjligt att implementera effektiva och välplanerade lösningar, som i sin tur gjorde det möjligt att, även efter att de specifika krav som konstruktionsarbetet ställde hade övervägts, använda blottade betongkonstruktioner utan att kvalitén påverkades negativt och utan att kostnaden för byggarbetet ökade.