Våra tjänster


Planlösningar för byggnader

Utveckling av designlösningar, antingen för hela konstruktioner eller i form av designmaterial (grundarbete för design, övergripande design, detaljerad design, förberedande produktionsritningar av delar).


3D-modeller

3D-modeller och planlösningsritningar i programvara.


Konsultation

Tillhandahåller konsultation gällande konstruktionskoncept oberoende konstruktion (expertutlåtande).